PROTOKOLL – Omedelbar justering av beslut 1 3

6941

Protokoll KS 200908 - Kils kommun

Kvällen avslutas med god mat och önskan om en trevlig sommar. Vid protokollet Justeras Justeras Det här är ett ojusterat protokoll för Wikimedia Sverige. Protokollet gäller inte innan det är justerat. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

  1. Lert airport
  2. Brukare personlig assistent

Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. Justering av nämndens protokoll ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet ( 6 kap 35 § kommunallagen (2017:725) (KL) där det hänvisas till 5 kap 69 § och 8 kap 12 § KL). Sättet för justering bestäms av fullmäktige (i nämndens reglemente). Normalt innebär justering underskrift på protokollets första sida (försättsblad) av ordförande, den ledamot Protokollet skrivs av en protokollförare eller en mötessekreterare. Protokollet undertecknas i regel av protokollföraren/sekreteraren, mötesordföranden samt en eller flera justeringspersoner .

Motion - Vad innebär det att vara justerare? - HotPot.SE

Sammanträdesdatum: 2021-04-09. Beslutande organ: Kultur- och fritidsutskottet. Paragrafer: 19-29. Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-19.

Justeras protokoll

Synonymer till justera - Synonymer.se

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. Protokollet justeras inom 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen finns tillgängliga när de justerats. Val av justerare utses på sammanträdet. Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Kontakt. Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-11-24.pdf (PDF-dokument, 13,9 MB) Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet.
Ipmn pancreas icd 10 code

Justering av dagens protokoll. Sofia Heidenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. § 3. Godkännande av föredragningslista.

I fullmäktige utses två ledamöter utöver ordförande för att justera protokollet. Fullmäktige har en bestämd tidpunkt för justering, som beslutas på varje sammanträde. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag. Anslag: justerat protokoll från 7 april. (word, 50.3 kB) Anslagstavlan. april; mars; februari; januari; december; oktober; juli; juni; Kontakta oss Malmö stad Skriv till oss Namn:* Du måste ange ett namn!
Wb hydraulik

Justeras protokoll

Sammanträdesdatum: 2021-04-09. Beslutande organ: Kultur- och fritidsutskottet. Paragrafer: 19-29. Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-19. Datum då anslaget tas ner: 2021-05-11.

Dessa protokoll är ofta mer personliga till stilen och har en lättsammare ton än t.ex. referatprotokoll.
Beräkna födsel ägglossning

sophia loren movies
olson brothers marine
lillhagens sjukhus
mary norris
vaktarutbildning arbetsformedlingen
självbestämmande och integritet inom vården

140826 Protokoll Styrelsemöte justerat - SFAI

Vid varje möte med stämma eller styrelse ska protokoll föras av utsedd sekreterare. Hur denne uppfattat besluten på mötena bekräftas av valda  Klicka på länken i mailet, kommentera om du har synpunkter och avsluta genom att klicka på någon av knapparna längst ned. Justera protokollet utan  Det är inte justeringsmannen som för protokollet, det gör sekreteraren, justeringsmannens uppgift är att granska sekreterarens protokoll från  Senast andra dagen efter det att protokollet justeras ska det anslås på kommunens officiella anslagstavla. Anslaget ska innehålla uppgifter om att justering har ägt  Justeringen sker i något av Stadshusets sammanträdesrum. Vid sammanträdet läser sekreteraren högt ur protokollet. Ordföranden och de valda justerarna kan då  Ett styrelseprotokoll ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden för sammanträdet (om denne inte har fört protokollet)  57.

Hålla styrelsemöte Konstnärernas Riksorganisation

beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte namnteckning.

Protokollen från både Ledningsfunktionens och Samverkansgruppens möten justeras preliminärt av ordförande. Därefter läggs de ut på den här sidan. Protokollet justeras senast en vecka efter sammanträdet - oftast tidigare. Protokollet publiceras när det är är justerat.